Frontend

Spread Syntax

“Spread Syntax”; rest parameters gibi “…” tanımlansa da, rest parameters’in yapmış olduğu işlemin tersi durumlar için kullanılabilir.

“Spread Syntax”; rest parameters gibi “…” tanımlansa da, rest parameters’in yapmış olduğu işlemin tersi durumlar için kullanılabilir. İki Operatör arasındaki fark “Rest Parameters” sadece fonksiyon parametresi olarak kullanırken, Spread Syntax’in ise çok daha geniş kullanımı vardır.

Spread Syntax; sıfır yada daha fazla parametre alan fonksiyonların kullanımında, string veya array(dizi) gibi ifadelerin fonksiyon parametrelerinde yinelenebilir şekilde kullanılmasına, string veya arraylerin genişletilmesine olanak sağlar.

Örnek: Verilen dizinin elamanlarını “Rest Syntax” ile toplayalım.

 1. const topla = (x,y,z) => {
 2. return x+y+z;
 3. }
 4. let sayilar = [1,2,3];
 5. console.log(topla(…sayilar)); // 6
 6. sayilar = [1,2];
 7. console.log(topla(…sayilar)); // NaN
 8. sayilar = [1,2,3,4,5];
 9. console.log(topla(…sayilar)); // 6

topla() fonksiyonu 3 parametre almaktadır. Fonksiyona tüm parametreleri tek tek geçmek yerine sayılar dizisini Spread Syntax (“…”) ile fonksiyona geçebiliriz. Yukarıdaki örnekte fonksiyona bir sanki dizi değil de, fonksiyonun ihtiyaç duyduğu parametreleri tek tek atamış gibi olduk. Eğer sayılar dizisinin eleman sayısı üç ve üçten büyük ise fonksiyon, dizinin ilk üç elemanını toplayıp sonucu döndürür (7 ve 13. satır). Eğer dizinin boyutu üçten küçük ise sonuç NaN şeklinde dönecektir(10. satır).

Spreat Syntax’in 3 farklı kullanım şekli vardır.

 1. fonksiyon(…nesne); // fonksiyona parametre olarak
 2. […nesne, ‘1’, ‘3’, 64] // dizi ve string ifadeler için
 3. let nesneKopyası= { …nesne }; // ES2018 ile kullanılıyor.

We are the partners you’ve been searching for.

Tell us about your project.