Tech

Flutter ile Arkaplanda Ses Oynatıcısı Nasıl Kontrol Edilir ?

Flutter ile yapılmış bir mobil uygulamada oynatılan seslere arkaplanda kontrol imkanı vermek

Burak Aydın

Flutter Developer

Paketleri Ekleme

pubspec.yaml dosyasını açın ve just_audio ve audio_service için paketleri ekleyin :

 • just_audio:
 • audio_service:


Android Ayarları


Android/app/src/main içinde olan AndroidManifest.xml dosyasının içindeki gerekli yerlere aşağıdaki kodları yerleştirin.


<manifest xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" ...>
 <!-- ADD THESE TWO PERMISSIONS -->
 <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>
 <uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE"/>
 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
 
 <application ...>
  
  ...
  
  <!-- EDIT THE android:name ATTRIBUTE IN YOUR EXISTING "ACTIVITY" ELEMENT -->
  <activity android:name="com.ryanheise.audioservice.AudioServiceActivity" ...>
   ...
  </activity>
  
  <!-- ADD THIS "SERVICE" element -->
  <service android:name="com.ryanheise.audioservice.AudioService"
    android:foregroundServiceType="mediaPlayback"
    android:exported="true" tools:ignore="Instantiatable">
   <intent-filter>
    <action android:name="android.media.browse.MediaBrowserService" />
   </intent-filter>
  </service>

  <!-- ADD THIS "RECEIVER" element -->
  <receiver android:name="com.ryanheise.audioservice.MediaButtonReceiver"
    android:exported="true" tools:ignore="Instantiatable">
   <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MEDIA_BUTTON" />
   </intent-filter>
  </receiver> 
 </application>
</manifest>

IOS Ayarları


ios/runner içinde olan Info.plist dosyasının içine aşağıdaki kodu ekliyoruz.


<key>UIBackgroundModes</key>
 <array>
  <string>audio</string>
 </array>

projemizin içine audio_handler.dart adında yeni bir dosya oluşturalım ve içine aşağıdaki kodu yapıştıralım.


class AudioPlayerHandler extends BaseAudioHandler with SeekHandler 

 // In this simple example, we handle only 4 actions: play, pause, seek and
 // stop. Any button press from the Flutter UI, notification, lock screen or
 // headset will be routed through to these 4 methods so that you can handle
 // your audio playback logic in one place.

 @override
 Future<void> play() => _player.play();

 @override
 Future<void> pause() => _player.pause();

 @override
 Future<void> seek(Duration position) => _player.seek(position);

 @override
 Future<void> stop() => _player.stop();

 /// Transform a just_audio event into an audio_service state.
 ///
 /// This method is used from the constructor. Every event received from the
 /// just_audio player will be transformed into an audio_service state so that
 /// it can be broadcast to audio_service clients.
 PlaybackState _transformEvent(PlaybackEvent event) ,
   androidCompactActionIndices: const [0, 1, 3],
   processingState: const [_player.processingState]!,
   playing: _player.playing,
   updatePosition: _player.position,
   bufferedPosition: _player.bufferedPosition,
   speed: _player.speed,
   queueIndex: event.currentIndex,
  );
 }
}

Aşağıdaki gibi audioHandler nesnemizi Oluşturuyoruz. ben göstermek için main içine oluşturdum. Siz projeniz içinde istediğiniz bir yere oluşturabilirsiniz. Artık Projemizdeki ses dosyasını hem arka planda hemde ön planda oluşturduğumuz audioHandler nesnesinin fonksiyonları ile tek bir noktadan kontrol edebilir hale getirdik.late AudioHandler _audioHandler;

Future<void> main() async 

We are the partners you’ve been searching for.

Tell us about your project.